Veelgestelde vragen


Wist je dat?

  • De gemiddelde fstopafstand bij een snelheid van 100km/u 80 meter is?
  • Bij een noodstop tegen 120km/u de stopafstand 105 meter is bij een droog wegdek en 141 meter bij een nat wegdek?
  • Méér dan een op vijf voertuigen wordt afgekeurd wegens een probleem met de verlichting?
  • Eén op drie auto’s minstens één probleem heeft met een band?
  • Half versleten schokdempers de slijtage van de banden met 25% verhogen?

Schadegevallen

Ik reed tegen een geparkeerd voertuig doch ik zie geen schade. Wat moet ik doen?

Als de aanrijding “voelbaar” was moet je er van uit gaan dat er schade is. Misschien zie je dit niet onmiddellijk. Laat je naam, adres en telefoonnummer achter tussen de ruitenwissers van het geparkeerde voertuig of verwittig de eigenaar van dit voertuig op een andere manier. Anders riskeer je een betichting voor vluchtmisdrijf en dit kost je minstens 14 dagen rijverbod en een fikse boete. Oppassen dus. Daarenboven: eerlijk duurt het langst…

Ik ben betrokken in een aanrijding. Wat nu? Vooreerst: maak u vooral niet boos. Een ongeval wordt niet met opzet veroorzaakt. De andere bestuurder de huid volschelden lost niets op en verhoogt alleen maar de stress. Ten tweede voert u ter plaatse geen discussie over wie in recht of in fout is. Dat zal uw makelaar achteraf wel voor u doen. Het is enkel belangrijk dat u samen overeen komt over wat er gebeurd is. Wij raden u aan steeds het Europees aanrijdingformulier in te vullen. Ook bij tussenkomst van de politie. Vraag hen eventueel u hierbij te helpen. Vul dit formulier niet enkel in voor een ongeval tussen 2 auto’s maar ook voor aanrijdingen met een fietser, bromfietser, aanraking van een gebouw en zo meer. Voordeel is dat alle gegevens genoteerd worden die wij nodig hebben. Gezien het formulier automatisch doordrukt heeft elke partij aldus alle nodige inlichtingen. U vult het formulier ook best in zelfs als u geen schade bemerkt aan de voertuigen. Een aanrijding die “voelbaar” was heeft vrijwel altijd schade voor gevolg, zelfs al ziet u dat niet direct (donker, schade achter de bumper,…) U heeft geen Europees aanrijdingformulier in uw wagen? Kom snel uw gratis exemplaar bij ons afhalen.

U heeft problemen met het invullen? Bel ons. Vergeet niet dat wij 24u op 24u persoonlijke dienstverlening geven. Onze klanten staan dus nooit in de kou.

Hoe vul ik een aanrijdingformulier in? Handige tips.

Vooreerst vermelden dat u slechts 1 aanrijdingformulier dient in te vullen. Gezien het doorschrijfpapier betreft beschikt u automatisch over 2 exemplaren. Eén voor u en één voor de tegenpartij. Wie welk exemplaar houdt speelt geen rol.

Het invullen begint met de datum en het uur van de aanrijding. Plaats en straat. Gewonden: ja of nee: zelfs bij lichte pijn zet u een kruisje bij “ja”. Materiële schade aan andere voertuigen/ objecten: hier kruist u “ja” aan indien er bijvoorbeeld een paaltje van de gemeente of een andere eigendom of een derde voertuig ook beschadigd werd. U kan ook melding maken van eventuele getuigen.

De linker kolom (blauw) dient om de gegevens van voertuig A te noteren. De rechter kolom (geel) voor de gegevens van voertuig B. Wie A of B is doet niets ter zake. Eerst vermeldt u de verzekeringsnemer. Opgepast: dit is de persoon of de firma op wiens naam de verzekering staat. U vindt deze gegevens op uw groen verzekeringsbewijs. Daarna vult u het merk en de nummerplaat van het voertuig in. In vak 8 vult u de naam en het polisnummer in van de verzekeringsmaatschappij waar het voertuig verzekerd is. Dit alles is terug te vinden op het groen verzekeringsbewijs: het polisnummer staat steeds rechts bovenaan en de verzekeringsmaatschappij steeds links onderaan. Noteer goed het juiste polisnummer dit is erg belangrijk. Met de vraag “is de schade aan het voertuig verzekerd in het contract?” wordt bedoeld of u een omniumverzekering heeft.

Bij vak 9 “Bestuurder” mag u “idem” schrijven indien dit dezelfde persoon is als de verzekeringsnemer (vak 6) zoniet vult u de gegevens van de bestuurder in. In vakje 10 zet u gewoon een pijl waar het voertuig beschadigd werd. U kan de schade nog extra toelichten in vakje 11. Voorbeeld “bumper vooraan” of “linker deur”.

U doet hetzelfde voor voertuig B.

In vak 12 “toedracht” zijnde de middelste, witte kolom, ziet u diverse ongevalsituaties staan. Stel dat voertuig A geparkeerd stond en voertuig B achteruit reed bij het wegrijden uit parkeerstand dan zet u een kruisje links bij nr. 1 “stond geparkeerd” en zet u een kruisje rechts in vakje 2 en/of vakje 14. Het merendeel van de ongevallen kan u met deze kruisjes beschrijven. Een verdere toelichting kan nog gegeven worden in de vakken 14 doch dit hoeft niet als de kruisjes duidelijkheid genoeg geven. Vermeld ook het aantal aangekruiste vakjes. Een kleine schets in vak 13 kan ook extra verheldering brengen. Opgepast: als je een tekening maakt zorg dan dat de verhoudingen zo juist mogelijk zijn.


Belangrijke opmerking tot slot: onderaan door beide bestuurders ondertekenen. U kan nu de beide exemplaren scheiden. Nà het losmaken mag niemand nog iets veranderen aan het document zoniet wordt het ongeldig! Maak ons dan spoedig (binnen de 8 dagen) uw exemplaar over; wij doen dan verder het nodige. De achterkant hoeft u niet in te vullen; daar zorgen wij voor. Klik hier voor een voorbeeld van een aanrijdingformulier.

Brandverzekering

Studentenkot: moet ik dit verzekeren?

Studeert zoon of dochter-lief aan de hogeschool of de universiteit? Bravo! Huurt u daartoe een studentenkot? Opgepast! Artikel 1733 van ons Burgerlijk Wetboek legt een vermoeden van schuld bij de huurder in geval van brand. Niet mals dus. Gelukkig zorgen wij voor u. Is de brandverzekering van uw woning bij ons? Dan kunnen wij meestal gratis uitbreiding krijgen voor dit studentenkot. Contacteer ons gerust vrijblijvend. Uiteraard liefst voor de brand…

Ik huur een appartement of huis. De eigenaar heeft een brandverzekering. Moet ik ook nog verzekeren?

Het antwoord is formeel JA. Het artikel 1733 van ons Burgerlijk Wetboek zegt:”Hij (=de huurder) is aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.”

Het feit dat de eigenaar reeds een brandverzekering heeft is niet genoeg. Immers, indien er brand ontstaat zal deze verzekering wel de schade vergoeden aan de eigenaar doch zal deze uitgaven terugvorderen van de huurder. Daarom neemt de huurder ook een brandverzekering. Meerbepaald verzekert de huurder dan zijn “huuraansprakelijkheid” zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Moet ik jaarlijks mijn schoorsteen laten vegen of mijn stookinstallatie laten reinigen?

Het koninklijk besluit van 06.01.1978 verplicht de gebruikers van verwarmingsketels of kachels gevoed met vaste of vloeibare brandstof (dus steenkool, hout of mazout maar niet met gas) de installatie ieder jaar een onderhoudsbeurt ‘te laten geven’. De gebruiker is de bewonende huurder (tenzij anders overeengekomen in het huurcontract) of de eigenaar. Ditzelfde koninklijk besluit preciseert dat de gebruiker de schoorstenen een onderhoudsbeurt moet ‘laten geven’ hetgeen veronderstelt dat hij beroep moet doen op een gespecialiseerde onderneming. De volledige tekst van dit besluit kan u vinden op de site van het Belgisch Staatsblad. De publicatiedatum was 09-03-1978.

Op 11-07-2004 keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed dat het koninklijk besluit van 1978 actualiseert en ook uitbreidt tot installaties met gas. Afhankelijk van de ouderdom en het soort installatie is er sprake van jaarlijks , 2, 3 en 4-jaarlijks onderhoud. De volledige tekst van dit besluit kan u lezen op de site van de Vlaamse regering. Het regelmatig onderhoud is geen onnodige kost; het zorgt ervoor dat u een optimale verbranding heeft met minimaal verbruik en dit is goed voor ons leefmilieu. Bovendien kan u sedert 2006 deze kosten aftrekken in uw belastingsaangifte.