Rechtsbijstand


U heeft rechten…

Maar vaak maakt u er geen gebruik van uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden. Uw rechten verdedigen is erg duur : advocaat, expert, gerechtsdeurwaarder, gerechtskosten, enz. Dat gaat doorwegen. Er bestaat een oplossing die het gerecht ook in uw bereik brengt.

Wij zorgen dat u zich kan verdedigen.

Bij een juridisch conflict of geschil raadpleegt u ons en maakt u uw volledig dossier over. De gespecialiseerde juristen onderzoeken uw dossier en geven u advies. Deze juristen streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling. Indien een procedure voor de rechtbank toch noodzakelijk is, dan wordt een advocaat ingeschakeld. Uw verzekeringsmaatschappij betaalt de erelonen en gerechtskosten.

Gezien rechtsbijstand een specifieke materie is, doen we ook hier beroep op een gespecialiseerde maatschappij.

Ook voor elke activiteit kan er polis samengesteld worden met waarborgen op maat, zoals bijvoorbeeld arbeid- & sociaal recht, administratief recht, fiscaal recht, verzekeringscontracten, …