Personeel


Als werkgever is het belangrijk dat u tegemoet komt aan de financiële en maatschappelijke noden van uw werknemers, naast uw wettelijk verplichtingen.

Hoe dan?

In de eerste plaats door een aantrekkelijk salaris, maar ook door dit salaris aan te vullen met extralegale voordelen.

Door uw werknemers een voordelenpakket aan te bieden dat:

  • voorziet in een aanvulling van het wettelijk pensioen
  • hen en hun gezin beschermt tegen de financiële gevolgen van hospitalisatie, arbeidsongeschiktheid, overlijden,…

Producten