Motorrijtuigen


De wet verplicht u om de aansprakelijkheid die u kan oplopen door het gebruik van een voertuig, te verzekeren. Maar voor zelfstandigen en KMO’s voor wie voertuigen een essentieel onderdeel uitmaken van hun beroepsactiviteit, is deze waarborg alleen in vele gevallen onvoldoende. Voor hen is zich in alle gemoedsrust kunnen verplaatsen, beschermd tegen de vele gevaren van de weg, levensnoodzakelijk.

U dient dus niet alleen te kunnen beschikken over perfect aangepaste waarborgen, maar ook over een bijstand de klok rond.Zo beperkt u maximaal de weerslag op uw beroepsactiviteiten bij een ongeval, een panne, een diefstal,…

B.A. Auto

Hebt u met het verzekerde voertuig een ongeval veroorzaakt ? Dan komt uw Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Auto, zoals wettelijk verplicht, tussenbeide om de slachtoffers schadeloos te stellen. Pas wanneer u een contract B.A. Auto onderschreven hebt, ontvangt u de “groene kaart”.

Omnium

De waarborg Voertuig omvat alle niet-wettelijk verplichte verzekeringen met betrekking tot het voertuig. Deze waarborgen komen tussen als aanvulling van de Burgerlijke Aansprakelijkheid.

De gedeeltelijke omnium verzekert brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, botsen met dieren.De volledige omnium dekt, bovenop alle waarborgen van de gedeeltelijke omnium, alle Stoffelijke schade aan uw voertuig (ook vandalisme).

Bestuurder

De bestuurder die in fout is, is de enige persoon waarvoor bij een ongeval de lichamelijke letsels niet door de B.A. Auto gedekt zijn. Een bestuurderspolis is één van de mogelijkheden die hierin tegemoet komt.